محصولات
انتخاب شده
انتخاب های شما :
مرتب سازی بر اساس :
فقط نمایش کالاهای موجود :
یخچال و فریزر سامسونگ مدل FRENCH4
2
SID BY SID SAMSUNG FRENCH4
یخچال و فریزر سامسونگ مدل FRENCH4
1  2  3  4  5
(0)
 • نمودار مصرف انرژی : A
 • اطلاعات نوع یخچال : در فرانسوی - دو کشو
 • وزن : 150 کیلوگرم
 • گنجایش یخچال : 453 لیتر
یخچال و فریزر سامسونگ مدل FSR2
2
SID BY SID Samsung FSR2
یخچال و فریزر سامسونگ مدل FSR2
1  2  3  4  5
(0)
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • اطلاعات نوع یخچال : ساید بای ساید
 • وزن : 175 کیلوگرم
 • گنجایش یخچال : 511 لیتر
یخچال و فریزر 22 فوت سامسونگ مدل RT640
2
RT640
یخچال و فریزر 22 فوت سامسونگ مدل RT640
1  2  3  4  5
(0)
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • اطلاعات نوع یخچال : یخچال و فریزر
 • وزن : 100 کیلوگرم
 • گنجایش یخچال : 526 لیتر
یخچال و فریزر سامسونگ مدل RT850
2
Samsung RT850 Refrigerator
یخچال و فریزر سامسونگ مدل RT850
1  2  3  4  5
(0)
 • نمودار مصرف انرژی : ++A
 • اطلاعات نوع یخچال : یخچال و فریزر بالا و پایین
 • وزن : 99 کیلوگرم
 • گنجایش یخچال : 457 لیتر
یخچال و فریزر سامسونگ مدل RT870
2
Samsung RT870 Refrigerator
یخچال و فریزر سامسونگ مدل RT870
1  2  3  4  5
(0)
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • اطلاعات نوع یخچال : یخچال و فریزر بالا و پایین
 • وزن : 106 کیلوگرم
 • گنجایش یخچال : 392 لیتر
یخچال و فریزر دوقلوی سامسونگ مدل RR30PN-RZ2030PN
2
RR30PN-RZ30PN
173,000,000 تومان
17,270,000 تومان
یخچال و فریزر دوقلوی سامسونگ مدل RR30PN-RZ2030PN
1  2  3  4  5
(0)
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • اطلاعات نوع یخچال : دوقلو
 • وزن : یخچال 70، فریزر 75 کیلوگرم
 • گنجایش یخچال : 348 لیتر
یخچال و فریزر سامسونگ مدل HM34
2
Samsung HM34
214,000,000 تومان
210,000,000 تومان
یخچال و فریزر سامسونگ مدل HM34
1  2  3  4  5
(0)
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • اطلاعات نوع یخچال : ساید بای ساید
 • وزن : 123 کیلوگرم
 • گنجایش یخچال : 332 لیتر
یخچال و فریزر سامسونگ مدل ROSSO2
2
Samsung ROSSO2 Side By Side Refrigerator
251,000,000 تومان
224,000,000 تومان
یخچال و فریزر سامسونگ مدل ROSSO2
1  2  3  4  5
(0)
 • نمودار مصرف انرژی : ++A
 • اطلاعات نوع یخچال : ساید بای ساید
 • وزن : 138 کیلوگرم
 • گنجایش یخچال : 483 لیتر
یخچال و فریزر سامسونگ مدل RS25
2
SID BY SID RS25 SAMSUNG
227,000,000 تومان
225,000,000 تومان
یخچال و فریزر سامسونگ مدل RS25
1  2  3  4  5
(0)
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • اطلاعات نوع یخچال : ساید بای ساید
 • وزن : 118 کیلوگرم
 • گنجایش یخچال : 334 لیتر
یخچال و فریزر سامسونگ مدل FSR12
2
SID BY SID SAMSUNG
239,000,000 تومان
237,000,000 تومان
یخچال و فریزر سامسونگ مدل FSR12
1  2  3  4  5
(0)
 • نمودار مصرف انرژی : ++A
 • اطلاعات نوع یخچال : ساید بای ساید
 • وزن : 175 کیلوگرم
 • گنجایش یخچال : 518 لیتر
یخچال و فریزر سامسونگ مدل G26
2
SID BY SID SAMSUNG
255,000,000 تومان
یخچال و فریزر سامسونگ مدل G26
1  2  3  4  5
(0)
 • نمودار مصرف انرژی : B
 • اطلاعات نوع یخچال : ساید بای ساید
 • وزن : 101 کیلوگرم
 • گنجایش یخچال : 414 لیتر
یخچال و فریزر سامسونگ مدل Polaris
2
SID BY SID POLARIS SAMSUNG
280,000,000 تومان
یخچال و فریزر سامسونگ مدل Polaris
1  2  3  4  5
(0)
 • نمودار مصرف انرژی : A
 • اطلاعات نوع یخچال : ساید بای ساید
 • وزن : 138 کیلوگرم
 • گنجایش یخچال : 510 لیتر
یخچال و فریزر سامسونگ مدل FSR14
2
SAMSUNG SID BY SID FSR14
283,000,000 تومان
281,400,000 تومان
یخچال و فریزر سامسونگ مدل FSR14
1  2  3  4  5
(0)
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • اطلاعات نوع یخچال : ساید بای ساید
 • وزن : 175 کیلوگرم
 • گنجایش یخچال : 511 لیتر
یخچال و فریزر سامسونگ مدل G28
2
Samsung G28 Side by Side Refrigerator
290,000,000 تومان
یخچال و فریزر سامسونگ مدل G28
1  2  3  4  5
(0)
 • نمودار مصرف انرژی : B
 • اطلاعات نوع یخچال : ساید بای ساید
 • وزن : 101 کیلوگرم
 • گنجایش یخچال : 414 لیتر
یخچال و فریزر سامسونگ مدل FRENCH5
2
SID BY SID SAMSUNG FRENCH5
360,000,000 تومان
یخچال و فریزر سامسونگ مدل FRENCH5
1  2  3  4  5
(0)
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • اطلاعات نوع یخچال : در فرانسوی - تک کشو
 • وزن : 155 کیلوگرم
 • گنجایش یخچال : 405 لیتر
یخچال و فریزر سامسونگ مدل ROMANO
2
SID BY SID ROMANO SAMSUNG
475,000,000 تومان
472,500,000 تومان
یخچال و فریزر سامسونگ مدل ROMANO
1  2  3  4  5
(0)
 • نمودار مصرف انرژی : +A
 • اطلاعات نوع یخچال : ساید بای ساید
 • وزن : 183 کیلوگرم
 • گنجایش یخچال : 435 لیتر