محصولات
انتخاب شده
انتخاب های شما :
مرتب سازی بر اساس :
فقط نمایش کالاهای موجود :
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1466
2
Samsung J1466 Washing Machine
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1466
1  2  3  4  5
(0)
 • نوع مخزن : درب از جلو
 • سرعت چرخش موتور : 1400 دور در دقیقه
 • لوله ورودی آب سرد و گرم : بله
 • صفحه نمایش : بله
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل H147
2
Samsung H147 Washing Machine
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل H147
1  2  3  4  5
(0)
 • نوع مخزن : درب از جلو
 • سرعت چرخش موتور : 1400 دور در دقیقه
 • لوله ورودی آب سرد و گرم : بله
 • صفحه نمایش : بله
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل B1242
2
Samsung B1242 Washing Machine
5,660,000 تومان
5,460,000 تومان
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل B1242
1  2  3  4  5
(0)
 • نوع مخزن : درب از جلو
 • سرعت چرخش موتور : 1200 دور در دقیقه
 • لوله ورودی آب سرد و گرم : بله
 • صفحه نمایش : بله
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل B1263
2
Samsung B1263 Washing Machine
5,950,000 تومان
5,880,000 تومان
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل B1263
1  2  3  4  5
(0)
 • نوع مخزن : درب از جلو
 • سرعت چرخش موتور : 1200 دور در دقیقه
 • صفحه نمایش : بله
 • توضیحات صفحه نمایش : LED
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل B1253
2
Samsung B1253 Washing Machine
6,000,000 تومان
5,950,000 تومان
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل B1253
1  2  3  4  5
(0)
 • نوع مخزن : درب از جلو
 • سرعت چرخش موتور : 1200 دور در دقیقه
 • لوله ورودی آب سرد و گرم : بله
 • صفحه نمایش : بله
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1255
2
Samsung Q1255 Washing Machine
6,400,000 تومان
6,200,000 تومان
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1255
1  2  3  4  5
(0)
 • نوع مخزن : درب از جلو
 • سرعت چرخش موتور : 1200 دور در دقیقه
 • صفحه نمایش : بله
 • توضیحات صفحه نمایش : LED
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل 1241
2
Samsung J1241 Washing Machine
6,450,000 تومان
6,250,000 تومان
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل 1241
1  2  3  4  5
(0)
 • نوع مخزن : درب از جلو
 • سرعت چرخش موتور : 1200 دور در دقیقه
 • لوله ورودی آب سرد و گرم : بله
 • صفحه نمایش : بله
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1243
2
Samsung J1243 Washing Machine
6,800,000 تومان
6,670,000 تومان
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1243
1  2  3  4  5
(0)
 • نوع مخزن : درب از جلو
 • سرعت چرخش موتور : 1200 دور در دقیقه
 • لوله ورودی آب سرد و گرم : بله
 • صفحه نمایش : بله
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1467
2
Samsung Q1467 Washing Machine
7,340,000 تومان
7,140,000 تومان
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1467
1  2  3  4  5
(0)
 • نوع مخزن : درب از جلو
 • سرعت چرخش موتور : 1400 دور در دقیقه
 • لوله ورودی آب سرد و گرم : بله
 • صفحه نمایش : بله
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1477
2
Samsung J1477 Washing Machine
7,550,000 تومان
7,350,000 تومان
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل J1477
1  2  3  4  5
(0)
 • نوع مخزن : درب از جلو
 • سرعت چرخش موتور : 1400 دور در دقیقه
 • صفحه نمایش : بله
 • توضیحات صفحه نمایش : LED
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل P1494
2
Samsung P1494 Washing Machine
8,915,000 تومان
8,715,000 تومان
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل P1494
1  2  3  4  5
(0)
 • نوع مخزن : درب از جلو
 • لوله ورودی آب سرد و گرم : بله
 • صفحه نمایش : بله
 • توضیحات صفحه نمایش : COLOR LCD
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1479
2
Samsung Q1479 Washing Machine
8,950,000 تومان
8,820,000 تومان
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1479
1  2  3  4  5
(0)
 • نوع مخزن : درب از جلو
 • سرعت چرخش موتور : 1400 دور در دقیقه
 • لوله ورودی آب سرد و گرم : بله
 • صفحه نمایش : بله
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1468
2
Samsung Q1468 Washing Machine
8,050,000 تومان
8,980,000 تومان
ماشین لباسشویی سامسونگ مدل Q1468
1  2  3  4  5
(0)
 • نوع مخزن : درب از جلو
 • سرعت چرخش موتور : 1400 دور در دقیقه
 • لوله ورودی آب سرد و گرم : بله
 • صفحه نمایش : بله